XoveTIC

Datas e rexistro

Rexistro de poñentes

Rexistro de asistentes

Apertura do prazo de recepción de abstracts

29 maio, 2023

Cerre do prazo de recepción de abstracts

7 xullo, 2023

Notificación dos traballos seleccionados

25 xullo, 2023

Apertura do prazo de recepción dos traballos definitivos

26 xullo, 2023

Apertura do rexistro de asistencia

26 xullo, 2023

Cerre do prazo de recepción de traballos

18 setembro, 2023

Cerre do rexistro de asistencia

22 setembro, 2023

Celebración do congreso

5 y 6 outubro, 2023