XoveTIC

Programa

5 de outubro 2023

09:30 h – 10:00 h Rexistro (CITIC. Planta 1. Sala Cloud).

10:00 h – 10:20 h Sesión de apertura (CITIC. Planta 1. Sala Cloud).

 • Julio E. Abalde Alonso, reitor da Universidade da Coruña.
 • Manuel F. González Penedo, director do CITIC.
 • Irene Bonome Gradaílle, subdirectora xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria, Xunta de Galicia.

10:20 h – 11:00 h Sesión plenaria (CITIC. Planta 1. Sala Cloud).

 •  Alfonso Martínez Martínez, director na Cidade das TIC, campus tecnolóxico científico-empresarial: “La ciudad de las TIC. Una oportunidad de crecimiento”.

11:00 h – 11:20 h Café networking (CITIC. Planta 0. Hall).

11:20 h – 12:20 h Comunicacións orais I (CITIC. Planta 1. Sala Cloud)

Moderador: Tirso Varela Rodeiro.

 • 11:20 h – 11:30 h.- “Introducing a human activity recognition dataset gathered on real-life conditions”. Daniel García González, Daniel Rivero, Enrique Fernández Blanco e Miguel R. Luaces.
 • 11:30 h – 11:40 h.- “Indexación y Recuperación de Partituras por Tarareo Basada en Características Extraídas”. Hilda Romero Velo, Susana Ladra, José R. Paramá e Fernando Silva Coira.
 • 11:40 h – 11:50 h.- “Enhancing pathological detection and monitoring in OCT volumes with limited slices using convolutional neural networks and 3D visualization techniques”. Emilio López Varela, M. Noelia Barreira Rodríguez, Nuria Olivier Pascual e Manuel. F González Penedo.
 • 11:50 h – 12:00 h.- “Recomendación de música a partir de las valoraciones obtenidas de Amazon”. Sergio Marcos Vázquez, Carlos Fernández Lozano, Adrián Carballal e Francisco Cedrón.
 • 12:00 h – 12:10 h.- “Uso de técnicas de aprendizaje profundo para la detección de eventos motores en registros polisomnográficos”. Inés Lloves García.
 • 12:10 h – 12:20 h.- “Genómica e Inteligencia Artificial: Soluciones Innovadoras para la Identificación Humana”. Rodrigo González Romero, Victoria Suárez Ulloa e Óscar Ibáñez.

12:20 h – 12:40 h Café networking (CITIC. Planta 0. Hall).

12:40 h – 13:30 h Comunicacións orais II (CITIC. Planta 1. Sala Cloud):

Moderador: Mateo Gende Lozano.

 • 12:40 h – 12:50 h.- “Self-management Web Application for Persons with Schizophrenia”. José Domingues, Paulo Veloso Gomes, Raquel Simões de Almeida, Constantino Martins, Nuno Fonseca, António Marques, Javier Pereira e Joaquim Santos.
 • 12:50 h – 13:00 h.- “Distributed Database Model for Mobile Health Telemonitoring Applications”. Paulo Veloso Gomes, Henrique Curado, António Marques e Javier Pereira.
 • 13:00 h – 13:10 h.-“Desarrollo de un sensor virtual para medición de DQO en una estación de depuración de aguas residuales”. Antonio Javier Díaz Longueira, Míriam Timiraos Díaz, Álvaro Michelena Grandío, Oscar Fontenla Romero e José Luis Calvo-Rolle.
 • 13:10 h – 13:20 h.- “Simulation of a unmanned aerial vehicle (UAV) swarm control system”. Marc Bernice Angoue Avele e Jacques Ngoua Ndong Avele.
 • 13:20 h – 13:30 h.- “Uso de algoritmos de aprendizaje máquina para la clasificación de tráfico de red”. Adrián Nieto Antelo, Diego Fernández Iglesias e Francisco Javier Nóvoa Manuel.

13:30 h – 13:50 h Café networking (CITIC. Planta 0. Hall).

13:50 h – 14:50 h Comunicacións orais III (CITIC. Planta 1. Sala Cloud):

Moderador: Cristina Villar Lampón.

 • 13:50 h – 14:00 h.- “Estimation of distance correlation: a simulation-based comparative study”. Blanca E. Monroy Castillo, Amalia Jácome e Ricardo Cao.
 • 14:00 h – 14:10 h.- “BDWatchdogFaaS: monitorización y análisis de Functions-as-a-Service en la nube”. Manuel Framil de Amorín, Mario Carpente Varela, David Fraga Rodríguez, Jonatan Enes Álvarez, Roberto R. Expósito, Guillermo L. Taboada e Juan Tourino.
 • 14:10 h – 14:20 h.- “Mapping the poverty proportion in small areas under random regression coefficient Poisson models”. Naomi Diz Rosales, María José Lombardía e Domingo Morales.
 • 14:20 h – 14:30 h.- “Improving Authentication in the Amazon Alexa Virtual Assistant by Using a Geofence”. Jorge Fernández García, Martiño Rivera Dourado, Rubén Pérez Jove, Cristian Robert Munteanu e José Manuel Vázquez Naya.
 • 14:30 h – 14:40 h.- “Desarrollo y estudio forense de un ransomware para dispositivos Android 8.1”. Alfonso Torralba Mantiñán, Cristina López Bravo e José Luis Rivas López.
 • 14:40 h – 14:50 h.- “Methods for pricing renewable energy certificates”. María A. Baamonde Seoane, María del Carmen Calvo Garrido e Carlos Vázquez Cendón.

14:50 h – 16:30 h Comida (Facultade de Económicas. Cafetería).

16:30 h – 17:35 h Sesión de pósteres I (Facultade de Informática da UDC. Salón de actos. Planta 0):

Moderador: Álvaro Leitao Rodríguez.

 • 16:30 h – 16:35 h.- “Eavesdropping and jamming via Pilot attacks in 5G Massive MIMO”. Marc Bernice Angoue Avele e Darian Pérez Adán.
 • 16:35 h – 16:40 h.- “Forest Bathing Environments in Virtual Reality: Enhancing Well-being through Immersive Nature Experiences”. Raquel Simões de Almeida, Paulo Veloso Gomes, António Marques e Javier Pereira.
 • 16:40 h – 16:45 h.- “m-Health System for the Self-Management of Patients with Heart Failure”. Patricia Silva, Paulo Veloso Gomes, Jorge Condeço, António Marques, Henrique Curado, Rita Veloso e Javier Pereira.
 • 16:45 h – 16:50 h.- “GUANIN: GUi-driven Analyzer for Nanostring Interactive Normalization”. Julián Montoto Louzao e Alba Camino Mera.
 • 16:50 h – 16:55 h.- “Esquema de cooperación autoadaptativa en un algoritmo ACO paralelo para problemas combinatorios binarios”. Roberto Prado Rodríguez, Patricia González, Julio R. Banga e Ramón Doallo.
 • 16:55 h – 17:00 h.- “Amosando o Lado Escuro das redes sociais: desenvolvemento do primeiro corpus en lingua galega para a detección de misoxinia en Twitter e Mastodon”. Lucía María Álvarez Crespo e Laura M. Castro.
 • 17:00 h – 17:05 h.- “Ultra Wideband for Shipyard 5.0 Indoor Gantry Crane High-Precision Positioning”. Ángel Niebla Montero, Paula Fraga Lamas, José Varela Barbeito e Tiago M. Fernández Caramés.
 • 17:05 h – 17:10 h.- “A Validation System for Academic Records based on Blockchain”. Gabriel Fernández Blanco e Tiago M. Fernández Caramés.
 • 17:10 h – 17:15 h.- “Efficient Database Evolution in Digital Library Reengineering”. Delfina Ramos Vidal e Nieves R. Brisaboa.
 • 17:15 h – 17:20 h.- “Analysis of the NS-3 module QKDNetSim for the Simulation of QKD Networks”. David Soler, Iván Cillero, Francisco Javier Nóvoa e Carlos Dafonte.
 • 17:20 h – 17:25 h.- “Impacto social del uso de la IA para el análisis y prevención del delito”. Nacho Díaz.
 • 17:25 h – 17:30 h.- “Extended Reality in the Operating Room: Robot-Assisted Orthopedics Surgery with Live and Interactive Streaming for Medical Students Virtual Reality Cognitive-Behavioral Therapy Biofeedback System for Glossophobia”. Renato Magalhaes, Rita Veloso, Paulo Veloso Gomes, António Marques e Javier Pereira.
 • 17:30 h – 17:35 h.- “Applicability of Mixed Reality in Operating Room”. Renato Magalhaes, Rita Veloso, Adélio Vilaça, Ana Oliveira, David Terroso.

17:35 h – 18:00 h Café networking (Facultade de Informática da UDC. Salón de actos. Planta 0).

18:00 h – 19:20 h Sesión de pósteres II (Facultade de Informática da UDC. Salón de actos. Planta 0):

Moderador: Martiño Rivera Dourado.

 • 18:00 h – 18:05 h.- “Valuation and Risk Modeling of renewable PPAs”. Julio Pombo Romero, Oliver Ruas Barrosa e Carlos Vázquez Cendón.
 • 18:05 h – 18:10 h.- “Sistema embebido para la monitorización y prevención de incidencias hardware/software en los dispositivos de un CPD”. Alberto Pérez Aboli, Carlos Dafonte e Ángel Gómez.
 • 18:10 h – 18:15 h.- “Integración de sistemas de movimiento cautivo en entornos virtuales para la rehabilitación en personas con discapacidad”. Manuel Lagos Rodríguez, Nereida María Canosa Domínguez e Thais Pousada García.
 • 18:15 h – 18:20 h.- “Sistema de gestión, visualización y anotación para colecciones de manuscritos históricos digitalizados”. Carlos Andrés Correa Guillén, Ángel Gómez e Estefanía López Salas.
 • 18:20 h – 18:25 h.- “Understanding Machine Learning Explainability Models in the context of Pancreatic Cancer Treatment”. José Bobes Bascarán, Ángel Fernández Leal, Eduardo Mosqueira Rey, David Alonso Ríos, Elena Hernández Pereira e Vicente Moret Morillo.
 • 18:25 h – 18:30 h.- “Hardening of a continuous behavior-based authentication distributed system”. Julián González Muñoz, Francisco Javier Nóvoa Manuel e José Carlos Dafonte Vázquez.
 • 18:30 h – 18:35 h.- “Performance of Xiaomi Mi Band 5 against polysomnography in measuring sleep.”. Patricia Concheiro Moscoso, Betania Groba, María del Carmen Miranda Duro e Diego Álvarez Estévez.
 • 18:35 h – 18:40 h.- “Rationale and design of a Scope 3 capital charge”. Davide Trevisani, José Germán López Salas, Chris Kenyon, Carlos Vázquez e Mourad Berrahoui.
 • 18:40 h – 18:45 h.- “Interactive Virtual Reality Public Speaking Training Simulator to Empower Confident Communicators”. João Donga, Paulo Veloso Gomes, Antonio Marques e Javier Pereira.
 • 18:45 h – 18:50 h.- “GIS-Publisher: de un conjunto de datos geográficos a un producto desplegado con un solo comando”. David de Castro Celard, Alejandro Cortiñas, Víctor Lamas e Miguel Rodríguez Luaces.
 • 18:50 h – 18:55 h.- “Reimagining Art: Virart, a platform using Virtual Reality for Creative Expression and Cultural Engagement”. João Donga, João Azevedo, Marta Carrapa e Paulo Veloso Gomes.
 • 18:55 h – 19:00 h.- “The use of Artificial Intelligence in Interactive Virtual Reality Adaptive Environments with Real-Time Biofeedback Applied to Phobias Psychotherapy”. Paulo Veloso Gomes, Vítor Sá, João Donga, António Marques e Javier Pereira.
 • 19:00 h – 19:05 h.- “Simulación de la propagación de un virus y aceptación de las medidas socio-sanitarias mediante un modelo inteligente.”. Daniel José García Paz.
 • 19:05 h – 19:10 h.- “Reidentificación de ratas en imágenes mediante transfer learning”. Andrés Molares Ulloa, Álvaro Rodríguez, Nieves Pedreira, Julian Dorado e Maria del Rocio.
 • 19:10 h – 19:15 h.- “Understanding the influence of rendering parameters in synthetic datasets for neural semantic segmentation tasks”. Manuel Silva Díaz, Omar Álvarez Mures, Antonio Seoane Nolasco e José A. Iglesias Guitián.
 • 19:15 h – 19:20 h.- “Solución para la captura y visualización de datos de dispositivos wearable”. Eva Pardo Otero, Iago Fernández Garrido, Santiago Fernández Noriega Balseiro, María Martínez Pérez e Laura Nieto Riveiro.
 

6 de outubro 2023

09:30 h – 10:20 h Comunicacións orais IV (CITIC. Planta 1. Sala Cloud):

Moderador: Roi Santos Ríos.

 • 09:30 h – 09:40 h.- “Propuesta de automatización de pasos intermedios del pipeline de análisis de muestras 16S“. Elsa Martín de Arribas, Kelly Conde Pérez, Pablo Aja Macaya, Juan A.Vallejo, Margarita Poza e Susana Ladra.
 • 09:40 h – 09:50 h.- “Prototipo de un sistema de reconocimiento de entidades para la gestión digital de la resistencia a antimicrobianos”. Francisco Prado Valiño, Roi Santos Ríos, Carlos Gómez Rodríguez e Jesús Vilares.
 • 09:50 h – 10:00 h.- “Riscos ético-legais das ferramentas algorítmicas e da IA desenvolvidas para a loita contra o tráfico de bens culturais no ámbito do proxecto RITHMS”. Amara García Adán e María Ángeles Fuentes Loureiro.
 • 10:00 h – 10:10 h.- “Highway Remodeling: Harnessing Georeferenced Data for Procedural Modeling”. Mario Noriega, José Ribelles, Antonio Seoane, Margarita Martínez Díaz, Javier Taibo and José A. Iglesias Guitián.
 • 10:10 h – 10:20 h.- “Towards a FAIR Dataset for Spanish non-functional requirements”. Maria Isabel Limaylla Lunarejo, Nelly Condori Fernández e Miguel Rodríguez Luaces.

10:20 h – 10:40 h Café networking (CITIC. Planta 0. Hall).

10:40 h – 11:20 h Comunicacións orais V (CITIC. Planta 1. Sala Cloud):

Moderador: Adriana Anido Alonso.

 • 10:40 h – 10:50 h.- “Realidad Virtual para estimulación cognitiva de tercera edad y personas con discapacidad”. Iago Fernández Garrido e Ángel Gómez.
 • 10:50 h – 11:00 h.- “An intelligent IoT wearable for monitoring and preventing asthma attacks”. Pablo García Rivada, Paula Fraga Lamas e Tiago M. Fernández Caramés.
 • 11:00 h – 11:10 h.- “Predicción de caudal de entrada en presas hidráulicas usando redes neuronales”. Alberto Fernández Sánchez, Juan Ramón Rabuñal Dopico, Daniel Rivero Cebrián, Alejandro Celestino Pazos Sierra, Marcos Gestal Pose e Luis Cea Gómez.
 • 11:10 h – 11:20 h.- “Refuerzo y control de tareas en niños/as con TEA mediante una aplicación móvil para Apple Watch”. Noé Vila Muñoz, Paula M. Castro e Adriana Dapena.

11:20 h – 11:40 h Café networking (CITIC. Planta 0. Hall).

11:40 h – 12:20 h Sesión plenaria (CITIC. Planta 1. Sala Cloud).

 • Marianne Blanco Martiño, directora no Sector Público NTT DATA Galicia e Asturias: “Centro de Excelencia Citizen: transformando la experiencia ciudadana”.

12:20 h – 12:50 h Entrega de premios (CITIC. Planta 1. Sala Cloud).

12:50 h – 13:10 h Clausura (CITIC. Planta 1. Sala Cloud).

 • Salvador Naya Fernández, vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia da UDC.
 • Javier Pereira Loureiro, subdirector do CITIC.
 • Paula María Castro Castro, Vicedecana de Relacións Institucionais da FIC.
 • Nereida Mª Canosa Domínguez, Concellería de Innovación, Movilidade e Infraestructuras do Concello da Coruña.